Condities

Op al onze diensten en activiteiten zijn de algemene opslagcondities van de Nederlandse Vereniging van Koel- en Vrieshuizen (Nekovri-condities) editie 2014 van toepassing.

Op uw verzoek zenden wij u kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toe. Deze zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits.

Wanneer u vragen heeft over de voorwaarden neemt u dan contact op met Ivo de Bruin, e-mail ivo@eurofrigo.com, telefoon 010 - 49 13 104.

Zertifiziert nach den höchsten Qualitätsnormen

Ihr Browser ist nicht aktuell.

Für die korrekte Anzeige dieser Website ist eine neuere Version Ihres Browsers erforderlich. Sie können Ihren Browser aktualisieren.